Logo webu
Slovenská verzia
Prejsť na českú verziu
Otvoriť vyhľadávanie
Otvoriť menu

Kontaminovaná pitná voda v poľnohospodárskych oblastiach

Podľa štúdií spoločnosti Global Water Partnership je primárnym a jediným zdrojom pitnej vody, pre cca 3,5 miliardy ľudí, domové napojenie, ďalších 1,3 miliardy okrem toho využíva aj iné zdroje ako vodovody, chránené pramene či studne, no viac ako 1 miliarda nemá prístup k žiadnemu zdroju pitnej vody. Na Slovensku a v Česku výrazným nedostatkom pitnej vody zatiaľ netrpíme. Ako je to však s jej kvalitou?

Kvalita pitnej vody

Na kvalitu pitnej vody veľmi výrazne vplýva prostredie, demografická štruktúra, infraštruktúra a v neposlednom rade ekonomika. Z prieskumov vyššie menovanej spoločnosti vyplýva, že až 91,4% sídiel nachádzajúcich sa v strednej a východnej Európe má menej ako 2000 obyvateľov. Hlavná pozornosť legislatívy Európskej únie sa zameriava na riešenie problémov odpadových vôd v aglomeráciách s viac ako 2000 obyvateľmi. Obce s menej ako 2000 obyvateľmi sú mimo hlavného záujmu rozhodovacích orgánov aj vodohospodárov. V spomínaných oblastiach sa preto často stretávame s nadmernými hodnotami zdraviu škodlivých prvkov, ktoré by sa v pitnej vode nemali vyskytovať vôbec, prípadne v minimálnych množstvách.

Problémy s vodou na dedinách a v poľnohospodárskych oblastiach

Ak bývate na dedine, mimo mesta alebo v poľnohospodárskej oblasti, určite ste sa už neraz stretli s pojmami ako dusičnany, dusitany, pesticídy, herbicídy a pod. Čo sú vlastne zač a na aké iné látky by sme si mali dať pozor? 

  • Dusitany - vznikajú zložitými biochemickými reakciami. Najčastejšie sa vyskytujú v rašelinových a železnatých vodách
  • Dusičnany - nachádzajú sa takmer vo všetkých zdrojoch vody. Zvýšené množstvo súvisí so znečistením prameniacim zo splaškových a poľnohospodárskych odpadových vôd, ale aj s využívaním poľnohospodárskych hnojív
  • Pesticídy a herbicídy - sa v poľnohospodárstve a v lesníctve používajú proti chorobám, škodcom a burine

Medzi moderných znečisťovateľov pitnej vody patrí aj hormonálna antikoncepcia, steroidy, lieky, pesticídy, ropné produkty, ťažké kovy (olovo, arzén, ortuť, nikel, kyanidy). Problém nastáva v momente, ak preniknú do pitnej vody. Aj stopové množstvá môžu vyvolávať rôzne zdravotné ťažkosti nielen u zvierat, ale aj u ľudí a hlavne detí. 

ako sa zbaviť dusičnanov vo vode

Aké problémy nám môže spôsobiť kontaminovaná pitná voda?

Podľa Úradu verejného zdravotníctva má kontaminovaná voda častokrát na svedomí poškodenie zdravia a prenos infekčných chorôb. Najčastejšími prejavmi sú črevné nákazy, cholera, hepatitída typu A, enteroviróza, a rôzne parazitárne ochorenia. Zvýšená koncentrácia chemických látok obsiahnutých vo vode môže spôsobiť akútne poškodenie organizmu alebo chronické zdravotné problémy. Najproblematickejšími zdrojmi sú vlastné studne, v ktorých sú častokrát pozorované zvýšené hodnoty dusitanov a dusičnanov, ktoré spôsobujú karcinogénne ochorenia, poruchy trávenia, endokrinného systému či imunity.

Dvojitá filtrácia pre zdravú a nezávadnú vodu

Aj napriek zarážajúcemu faktu, že až 80-85% zdrojov pitnej vody z individuálneho zásobovania nevyhovuje hygienickým požiadavkám, existujú spôsoby, ako takúto vodu premeniť nielen na pitnú, ale dokonca aj chutnú. V prvom rade je však potrebné zistiť s akými baktériami, chemikáliami, prípadne mikroorganizmami máme dočinenia. Rozbor a analýza pitnej vody je prvým krokom k odstráneniu jej závadnosti. Aktuálne existuje množstvo spôsobov úpravy pitnej vody. Napríklad, na odstránenie dusičnanov prenikajúcich do spodných vôd z poľnohospodárskych hnojív sa používa iónová výmena, reverzná osmóza či elektrodialýza. Na klasickú dezinfekciu sa bežne využíva chlór, ktorý má však rovnako negatívny vplyv na naše zdravie. Reverzná osmóza, elektrodialýza a iné mechanické spôsoby úpravy vody sú však časovo a finančne veľmi náročné. V prípade chlóru zas nemáme pod kontrolou jeho množstvo pridávané do vody. Našťastie, existuje aj pohodlnejší, menej ekonomický a vysoko efektívny spôsob úpravy vody ako napríklad filtračné zariadenia v podobe filtračných kanvíc.

Komplikovaným problémom súvisiacim s kvalitou vody na dedinách a v poľnohospodárskych oblastiach sa zaoberali aj výrobcovia filtračných zariadení Laica, ktorým sa podarilo vytvoriť filtračnú kanvicu určenú špeciálne na odstránenie chlóru, baktérií, zakalenia, chemikálií, ťažkých kovov a iných zdraviu škodlivých látok. Účinnosť filtrácie je podporená kombináciou dvoch filtrov- Bi-flux a Germ-Stop. Klasický Bi-Flux filter funguje na 5 stupňovej filtračnej technológii, ktorá redukuje ťažké kovy, chlór, vodný kameň, zakalenie, pesticídy a herbicídy, dusitany a dusičnany. Filter Germ-Stop navyše z vody odstráni 99,99% baktérií obsiahnutých v pitnej vode. Navyše, chuť vody je v porovnaní s pôvodnou výrazne lepšia.

Zachovanie zdravej pitnej vody môže byť v dnešnej dobe naozaj beh na dlhé trate, no skôr ako pristúpite ku komplikovaným, časovo a finančne náročným technickým riešeniam, odhaľte problém, ktorý potrebujete vyriešiť kvalitným rozborom vody a následným zvolením tej správnej filtračnej metódy. 

Veríme, že s aktuálne dostupnými produktami aj vy nájdete to najlepšie riešenie.

kontaminová voda

Pošlite článok známemu