Logo webu
Slovenská verzia
Prejsť na českú verziu
Otvoriť vyhľadávanie
Otvoriť menu

Prvé príznaky Covid 19 odhalí aj oxymeter

Jozef Temiak

15.03.2021

Na začiatku si povedzme ako Vám môže pomôcť pulzný oxymeter, prečo, ako a kedy ho používať, hlavne v spojitosti s ochorením Covid-19.

Laica oxymeter
Mnoho ľudí považuje hladinu kyslíka za dôležitý znak toho, ako dobre telo funguje, rovnako ako krvný tlak, alebo telesná teplota človeka. Ľudia, ktorí majú ochorenie pľúc alebo srdca, môžu používať pulzný oxymeter doma na kontrolu toho, ako sa im darí, podľa pokynov ich poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak má človek mierny prípad OCHORENIA COVID-19 a sám sa lieči doma, oxymeter môže byť užitočným nástrojom na kontrolu hladiny kyslíka, aby bolo možné včasné zachytenie nízkych hladín kyslíka resp. ak má niekto COVID-19, pulzový oxymeter mu môže pomôcť dávať pozor na svoje zdravie a vedieť, či potrebuje lekársku starostlivosť.

Čo je pulzný oxymeter ?

Pulzný oxymeter meria koľko kyslíka máte v krvi . Je to malé zariadenie, ktoré pripnete na prst alebo inú časť tela(napr. lalok ucha). Často sa používajú v nemocniciach a klinikách a dajú sa kúpiť aj na použitie doma. Oxymeter môže byť aplikovaný na všetky osoby okrem detí a batoliat. Môžete si ho kúpiť bez lekárskeho predpisu aj v niektorých predajniach s elektronikou.

Ako funguje Oxymeter LAICA?

Led diódy presvetľujú krv a podľa jej farby určujú množstvo kyslíka. Prístroj môže pomôcť pri domácej diagnostike počas pľúcneho ochorenia COVID-19. Normálne hodnoty dospelého človeka, sú od 92 -100% nasýtenia červeného krvného farbiva. Meranie má význam najmä na piaty deň od príznakov ochorenia. Ak hodnota začne klesať a človeku sa začne subjektívne ťažšie dýchať, začne sa zadýchavať cestou z obývačky na toaletu, treba privolať lekársku pomoc. Ak si osoba s COVID-19, monitoruje svoj klinický stav doma, hodnoty SpO2 trvalo ostáva na úrovni 90 až 92 % a hodnota neustále klesá pod túto prahovú hodnotu, je potrebné včasné lekárske vyšetrenie. Hodnoty 40 – 50% sú už kritické, pacient väčšinou už nie je pri vedomí, záchranku treba volať oveľa skôr.

Aby sme lepšie porozumeli nameraným hodnotám uvádzame indikatívne hodnoty pre interpretáciu údajov zistených pulzným oxymetrom, tieto hodnoty musia byť vždy prediskutované so svojím lekárom.
- 95 % – 99 %: normálne hodnoty (u starších osôb sú to aj normálne hodnoty pod 93 %)
- 90% – 94%: mierne hodnoty hypoxie (ak pretrváva, poraďte sa so svojím lekárom)
- Menej ako 90%: ťažká neprítomnosť kyslíka.

Odchýlky v meraní môžu spôsobiť problémy s krvným obehom so slabým prietokom krvi do končatín, ako sú veľmi studené ruky, vnútorné cievne ochorenie a pod. Okrem toho aj falošné nechty alebo určité tmavo sfarbené laky na nechty, ako je čierna alebo modrá, alebo prudké slnečné svetlo, môžu skresliť hodnoty.

Povedzme si aké sú hlavné výhody oxymetra LAICA AE1007, ako a čo meria, a v akom rozsahu.
Laica oxymeter

Pulzný oxymeter Laica AE1007

Laica prstový pulzný oxymeter slúži na rýchle, bezbolestné a presné neinvazívne meranie saturácie krvného hemoglobínu kyslíkom (SpO2) a meranie tepovej frekvencie srdca ( bpm ). LAICA používa dve frekvencie svetla (červené a infračervené) na stanovenie percentuálneho podielu (%) hemoglobínu v krvi nasýtenej kyslíkom SpO2. Súčasne sa s meraním úrovne SpO2 meria a zobrazuje aj tep. Stačí vložiť jeden prst do gumového otvoru oxymetra, stlačiť jedno tlačidlo a o niekoľko sekúnd si prečítate namerané hodnoty na displeji.  Led displej je v rozmeroch 1,9 x 2,6 cm, na displeji sa zobrazuje nasýtenie kyslikom v percentách, srdcový tep za minútu. Pulz je graficky znázornený na bočnej lište „Lišta srdcového tepu“. Na displeji sa zobrazuje aj indikácia vybitej batérie. Pri nečinnosti sa zariadenie vypne po 20-tich

sekundách.

Prístroj meria rozsah saturácie od 36% - 99 % , s rozlíšením 1%, tep meria v rozsahu 30 tepov za minútu ~ 250 tepov za minútu s rozlíšením: 1 tep za minútu a odchýlkou menej ako 1%. Normálny rozsah srdcovej frekvencie  je 60 – 90 úderov za minútu.

Dôležité je  aby sa zariadenie, resp.  gumená vnútorná časť oxymetra, (aj prst) pred meraním pravidelne dezinfikovala alkoholom tak, aby sa nepoškodili snímače merania. Je to dôležite kvôli správnosti merania. Prístroj pracuje s napájaním dvoch mikro tužkových batérií AAA 1,5 V. Súčasťou je aj praktická šnúrka na zavesenie a vďaka malým kompaktným rozmerom 5.5 x 3.2 x 3.2 cm a hmotnosti 57g, je vhodný aj na cestovanie.

Prístroj nie je určený na nepretržité monitorovanie! Opätovné meranie je doporučené najskôr po 12 sekundách. Pulzný oxymeter LAICA AE1007 je registrovaná zdravotnícka pomôcka

Pošlite článok známemu